Home

Ett forskningsprojekt kring gränsöverskridande innehåll, estetik och samarbetsformer i filmberättande.

A research project on transboundary content, collaboration and aesthetics in cinematic storytelling.

NYHETER / NEWS

BLOD - Trailer

(s)mash-up - presentation/workshop

Alliances & Commonalites

Online conference

22-24 Oct 2020

hosted by SKH/Uniarts, register here


An opportunity to engage with BLOD materials, concepts and alternate compositions. 


BLOD - the feature film available to screen by registered participants. 
KORTSYNOPSIS

Filmarna Annika & Kersti gör en

revanschfilm om blodspår genom kvinnolivet. När den enas bisarra blödande visar

sig vara cancer står de plötsligt mitt i filmen de håller på med. Det som var ett

lekfullt försök att hitta tillbaka till skaparlusten blir en berättelse på liv och död. Som drivs framåt av vilda samtal med insprängda sekvenser ur filmen de gör.

© 2019 Annika Boholm, Kersti G. Brennan, Migma Film AB

All Rights Reserved.

SHORT SYNOPSIS

The film makers Annika & Kersti make a revenge movie about bloody trails through womanhood. When the bizarre bleeding of one of them turns out to be cancer, they find them selfves at the center of their movie.

 What started as a playful attempt to get back to the joy of creating, becomes a story of life and death. Propelled by wild conversations broken up by scenes from the movie they are making.